ఫ్యాక్టరీ పర్యటన

PP బ్యాగ్ వెలికితీస్తోంది

pp bag extruding machine

లామినేటింగ్

coating

PP బ్యాగ్ నేయడం

pp bag weaving

ప్రింటింగ్ వర్క్‌షాప్

ఫ్లెక్సో ప్రింటింగ్

Up to 10 colors BOPP printing

10 రంగుల వరకు BOPP ప్రింటింగ్

గురుత్వాకర్షణ ముద్రణ

AD స్టార్ సిమెంట్ బ్యాగ్

AD Star Cement Bag
sewing workshop 1

కుట్టు వర్క్

sewing workshop 2

కుట్టు వర్క్

sewing workshop 3

కుట్టు వర్క్


+86 13833123611